WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej

 W celu zlecenia na zorganizowanie pogrzebu przez nasz zakład   należy zgłosić się osobiście do Domu Pogrzebowego Sławomir Wierzbicki mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Branickiego 17. W przypadku braku możliwości osobistego przybycia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  85 741 57 73  celem ustalenia innej formy spotkania i przyjęcia od Państwa zlecenia. 

 

 

Składając zlecenie należy dostarczyć:

 

 • Kartę zgonu

  Kartę zgonu ( dokument wystawiany przez lekarza,  konieczny do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok) lub akt zgonu (dokument wystawiony już przez Urząd Stanu Cywilnego)

 • Dowód osobisty zmarłego

  Dowód osobisty zmarłego (w sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu).

 • Dowód osobisty

  Dowód osobisty osoby składającej zlecenie

Koszt pogrzebu może być skredytowany w wysokości zasiłku pogrzebowego tj. 4.000 zł. W tym przypadku należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty, umożliwiające naszemu zakładowi złożenie wniosku do właściwego zakładu ubezpieczeń:

 • Legitymacja emeryta/rencisty

  Legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek świadczenie czy też zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli osoba zmarła miała świadczenie z tego tytułu lub pracowała)

 • Zaświadczenie z miejsca pracy

  Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zlecającej lub legitymacja emeryta/rencisty osoby zlecającej pogrzeb (jeśli osoba zmarła nie uzyskiwała żadnych świadczeń i nie była objęta żadnym ubezpieczeniem

Call Now Button