W PRZYPADKU ZGONU

1. Wezwij lekarza

Na samym początku należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon. Dodatkowo wypisze kartę zgonu niezbędną do przeprowadzenia dalszych formalności. W przypadku śmierci w ciągu dnia, najlepiej kontaktować się z lekarzem rodzinnym, który do tej pory opiekował się osobą zmarłą. W innych godzinach należy dzwonić na pogotowie – numer telefonu 999 lub 112. Jeżeli dochodzi do zgonu w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz mający dyżur w oddziale szpitalnym. Kiedy śmierć nastąpiła w innych okolicznościach, wówczas istnieje podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Wtedy to kartę zgonu wystawia lekarz przeprowadzający sekcję zwłok, zaś nadzorujący prokurator wypełnia zezwolenie na odbiór ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.

2. Skontaktuj się z nami

Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z Domem Pogrzebowym Wierzbicki w celu odebrania ciała – numery telefonu to 85 741 57 73 oraz 85 741 71 01.

3. Zgłoś się do naszego biura

Należy osobiście zgłosić się do biura zakładu pogrzebowego. Wówczas ustalana jest data, godzina oraz przebieg ceremonii pogrzebowej. Potrzebne dokumenty przy wizycie to: karta zgonu wystawiana przez lekarza, dowód osobisty i legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia osoby zmarłej, a także dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie pogrzebu.  Dom Pogrzebowy Sławomir Wierzbicki jest otwarty całodobowo, a biuro mieści się przy ul. Branickiego 17, 15-085 Białystok.

Call Now Button