EKSHUMACJE

Kompleksowe usługi ekshumacji zwłok obejmują:

dotrzymanie wszystkich obowiązków prawnych oraz administracyjnych powiązanych z przygotowaniem ekshumacji (uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz zaświadczeń)
uzgodnienie wraz z administracją cmentarzy i przedstawicielami właściwych urzędów typu Sanepid wszystkich spraw związanych z zorganizowaniem ekshumacji
odbiór szczątków z cmentarza, na miejscu którego wykonywana jest ekshumacja
zapewnienie zgodnej z wymaganymi wymogami trumny oraz skrzyni ekshumacyjnej przystosowanej do transportu szczątków ludzkich i ponownego ich pochówku lub kremacji
przechowanie i zorganizowanie ponownego pochówku bądź kremacji, łącznie z przetransportowaniem szczątków zmarłej osoby do innego miasta lub kraju

Ekshumacja to słowo pochodzące z łaciny ( extra= poza, humus= gleba) i oznaczające wydobywanie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich lub w potrzebie przeniesienia ich do innego grobu, np. bliżej miejsca zamieszkania rodziny. Przebieg procesu ekshumacji jest nadzorowany przez właściwy powiatowy inspektor sanitarny.  Przed rozpoczęciem ekshumacji należy pisemnie zawiadomić zarząd cmentarza.

Ekshumacja może być wykonywana w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Nagłe zapotrzebowanie na przeprowadzenie tego typu czynności w innym terminie możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.  Wymaga zgody inspektora sanitarnego oraz zachowania ustalonych przez niego środków ostrożności.  Ekshumacja zazwyczaj przeprowadzana jest w porannych godzinach.

Główne zasady obowiązujące w czasie przeprowadzania ekshumacji określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783, ze zm.).

Call Now Button